Målningarna
I mina målningar gillar jag att man kan se penseldrag, färgrinningar och ibland de så oönskade blomningarna. Jag använder mycket vatten och arbetar ofta vått i vått och gillar att experimentera.
Det är spännande och samtidigt utmanande och ibland frustrerande med akvarellmålning. När jag börjar måla brukar jag utgå eller försöka fånga känslan i naturupplevelser, ett foto eller en inre bild. Mötet mellan vattnet och de olika färgpigmenten skapar vackra effekter. Någonstans under den processen tar målningen sin egen väg. Slutresultatet är inte alltid givet. 
När jag var yngre ritade och målade jag en del, men sedan tog hästintresset över och annat kom emellan. Det var min dotter som fick igång mig för några är sedan genom att en dag önska sig en tavla i just akvarell. Jag upptäckte att jag behövde öva för att få till något som jag kände mig nöjd med. Och mycket övning har det blivit, jag kan inte längre låta bli att måla. 
Efterhand har det också blivit utställningar och andra evenemang. Det är härligt att få ta del av tolkningar, reaktioner och känslor inför mina bilder. Och det ger en fin känsla när de hittar nya hem.​​​​​​​
Färger
Jag älskar akvarellfärger för de är skira men samtidigt starka. Att pröva nya färger och se hur de fungerar är roligt. Olika pigment med olika egenskaper som möts ger spännande och oväntade effekter. Helst använder jag färg på tub och gärna granulerande pigment. 
Penslar
På bilden nedan ser du mina favoritpenslar, använda i alla mina målningar. Kompletterade med några penslar i olika modeller och en del andra verktyg såsom svamp, plastfolie, borstar, sprayflaskor mm är det vad jag använder.
Papper
Jag målar på oftast på 300 eller 425 g, grov gräng syrafritt papper, som är  tillverkat av 100 % bomull. 

My Art

The Paintings
In my paintings, I like to see brush strokes, color brushes and sometimes the unwanted blooms. I use a lot of water and often work wet on wet, and like to experiment.
It is exciting, challenging and sometimes frustrating to paint with watercolours. When I start painting, I usually start out or try to capture the feeling of a nature experience, a photo, or an inner image. The meeting between the water and the different color pigments creates beautiful effects. Somewhere during that process, the painting takes its own path. The end result is not always a given.
When I was younger, I drew and painted a lot, but then took an interest in horses, and other interests distracted me as well. It was my daughter who got me started again by one day wishing for a watercolour painting. I discovered that I needed practice to get a picture that satisfied me. And it has been a lot of practice since then; now I can’t stop painting.
Gradually, this has led me to showing in exhibitions and at other events. It is wonderful to take part in interpretations, and discuss reactions and feelings for my work.
Colours
I love watercolours because they are transparent and still strong. I like to try new colours and see how they interact with each other. Different pigments give different unexpected and surprising effects.
Brushes
In the picture below you can see my favorite brushes, used in all my paintings, supplemented with some brushes of size 8-10.
Paper
I paint on 300 gsm paper, made of 100 % cotton.

You may also like

Back to Top